Kosztorysy

„GOŁKOWSKI” Firma Ogólnobudowlana świadczy także usługi z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji a mianowicie z zakresu sporządzania i wykonywania kosztorysów. Oferuję wykonanie kosztorysów: ofertowych, powykonawczych w formie uproszczonej lub szczegółowej. Kosztorysy wykonuję zarówno dla osób prywatnych, jak również instytucji sektora publicznego. Wykonuję wyceny i kosztorysy w oparciu o tzw. ślepe kosztorysy, przedmiary robót oraz o wykonane samodzielnie obmiary robót w terenie.