Roboty drogowe Kraków, Małopolska – Roboty ziemne

„GOŁKOWSKI” Firma Ogólnobudowlana w miarę swojego rozwoju poszerzyła zakres prowadzonych usług i obszar działalności o roboty drogowe w mieście Kraków oraz o roboty drogowe małopolska. Posiadam odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia prac drogowych. Budownictwo drogowe stało się moją pasją i staram się wykonywać roboty drogowe z najwyższą starannością i rzetelnością. Poprzez prowadzenie działalności przez okres 10 lat zdobyłem odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu prac drogowych zarówno w Krakowie, jak i na terenie małopolski. Jako Kierownik Budowy wykonywałem roboty drogowe Kraków w zakresie utrzymania chodników i nawierzchni dróg na terenie Dzielnic I-XVIII miasta Krakowa.

Roboty drogowe są procesem niezwykle złożonym, zarówno technicznie, jak i organizacyjnie. Żeby zostały wykonane w sposób prawidłowy, niezbędna jest bardzo dobra współpraca całego zespołu wykonującego pracę, nad którym nadzór i odpowiedzialność spoczywa na kierowniku budowy.

Prace budowlane podlegają surowym normom obowiązującego prawa budowlanego oraz kontroli urzędów i instytucji, takich jak nadzór budowlany. Właśnie dlatego warto wybierać firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, a także doświadczonych i zaangażowanych pracowników. Roboty drogowe Kraków wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami, o czym świadczyć mogą wykonane w przeszłości projekty.

roboty drogowe kraków

Roboty drogowe Kraków to np.:

  • budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Andersa w Krakowie
  • budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Pokoju w Krakowie
  • ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie
  • budowa terminala autobusowego w zakresie obiektu kubaturowego
  • roboty drogowe: ciągi piesze, parkingi i jezdnie manewrowe.

Zapraszamy do kontaktu! Roboty drogowe to nasza branża od lat!